Допоможіть дуже терміново

Допоможіть дуже терміново

 • 3
  1 інтеграл дорівнює sinx | ​​π / 2-0 = sinπ / 2-sin0 = 1-0 = 1
  2 інтеграл дорівнює x³ / 3 | ∛3 - (- 2) = 1 + 8/3 = 3 1/3
  Значить 1 інтеграл менше 2
  4
  y = 2 ^ x + 3, x0 = 1
  y (1) = 2 + 3 = 5
  y` = 2 ^ x * ln2
  y` (1) = 2ln2
  y = 5 + 2ln2 (x-1)
  5
  y = 3x ^ 5 + 6x
  D (y) ∈ (-∞; ∞)
  y (-x) = - 3x ^ 5-6x = - (3x ^ 5 + 6x) непарна
  (0; 0) -точка перетину з осями
  y` = 15x ^ 4 + 6>0 при будь-якому х⇒функція зростає на всій області визначення
  y`` = 60x³ = 0
  x = 0
             _ +
  --------------------(0) ------------------
  випук вгору Вогн вниз
  (0; 0) -точка перегину  

You may also like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

43 + = 46