Допоможіть вирішити завдання:
завдання: значення виразу х-2 \ 3 збільшили на 3,

Допоможіть вирішити задачу:
задача: значення виразу х-2 \ 3 збільшили на 3, а значення виразу х + 3 \ 2 зменшили 1. В результаті виявилося, що отримані вирази мають рівні значення. Прікакіх значенні х можна було б досягти такого результату? Прошу повне рішення ....
ЗНАК \ ОЗНАЧАЄ риси ДРОБІ !!!!!!!!

завдання; При якому значенні а рівняння ах -1 = (2х-3) +2 має нескінченно багато коренів, прошу повне рішення !!! срочно !!!

 • 1) Запишемо вирази 
  • x-2 \ 3 + 3 і x + 3 \ 2 - 1
  2) За умовою сказано, що значення цих двох виразів стали рівні, тоді ми повинні прирівняти ці вирази
  • х-2 \ 3 + 3 = х + 3 \ 2-1 → вирішуємо рівняння
  x-2 \ 3-x + 3 \ 2 = -4 
  2x-4-3x-9
  ------------- = -4
          6
  -x-13 -4
  -------- = -----
      6 1
  -x-13 = -24
  -x = -24 + 13
  -x = -11
  x = 11

  3) При підстановці відомого х в вираз у нас вийшло рівність, значить 11 - дійсне значення х

  1) Спростимо вираз
  • ax-1 = (2x-3) +2
  ax-1 + 2x-3 + 2
  ax-2x-1-2 + 3 = 0
  ax-2x = 0
  x (a-2) = 0 (вираз дорівнює нулю, якщо один із множників дорівнює нулю)
  х = 0 або а-2 = 0
                а = 2
  • Якщо а дорівнює 2, то вираз дорівнюватиме нулю при будь-якому х - це значить, що вираз має безліч рішень.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

9 + = 18