2. В межах яких систематичних груп відбувається макроеволюція?

2. В межах яких систематичних груп відбувається макроеволюція?

а) підвиду в) виду

б) популяції г) роду і вище.
1. Сучасна систематика відображає:

а) мікроеволюції

б) макроеволюцію

в) макро- і мікроеволюції

г) не відображає еволюційний процес.

5. Наслідки природного відбору полягають:

а) в освіті тільки відносної пристосованості;

б) в утворенні нових сортів і порід;

в) в набутих ознаках;

г) в марних або шкідливих ознаках.
4. Принципи сучасної класифікації організмів враховують:

а) ознаки спорідненості видів;

б) конвергенцію;

в) сукупність ознак в різному віці в порівнянні з предками;

г) все перераховане вище.

5а. Матеріалом для еволюційних процесів служить:

а) генетична різноманітність популяцій;

б) різноманіття видів;

в) підвищення організації і ускладнення живих істот;

г) все перераховане.  • 5 в
    4 г
    5а - г ........................

You may also like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

79 − = 73