Обчисліть масу кальцію, який може прореагувати з соляною кислотою масою

Обчисліть масу кальцію, який може прореагувати з соляною кислотою масою 150 г. з масовою часткою HCl 7.3%

 • дано:
  mр-р (HCl) = 150 г
  w (HCl) = 7,3%
  знайти: 
  m (Ca) -?
  Рішення: 
  Ca + 2HCl = CaCl2 + H2
  m (HCl) = 150 г * 0,073 = 10,95 г
  n (HCl) = 10,95 г / 36,5 г / моль = 0,3 моль
  n (Ca) = 2n (HCl); n (Ca) = 0,15 моль
  m (Ca) = 0,15 моль * 40 г / моль = 6 г
  Відповідь: 6 г

You may also like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 40 = 47